Полезни съвети

Как да ползваме готовите фирмени каталози за комуникация с ПОТЕНЦИАЛНИ клиенти? 

 

Има 3 основни начина за комуникация с потенциалните клиенти:

 

1.Чрез телефонно обаждане;

2.Чрез изпращане на електронно съобщение ( тип e-mail );

3.Чрез директна среща;

Представяне на услуги чрез телефонно обаждане.

Доказано е че телефонното обаждане има доста по-силно въздействие от един e-mail. Подготвената база данни съдържа телефоните за контакт с описаните фирми.

Освен това са добавени фирмените сайтове за фирмите, които имат такива. От там можете да намерите телефони на конкретни длъжности, които Ви интересуват.

Когато се обаждате по телефон, за да предложите услуга или продукт на дадена фирма е важно да знаете следното:

 

  1. Преди да се обадите по телефона е добре да имате подготвен сценарий. Той трябва да е кратък и съдържателен. Има техники за подготвяне на такива сценарии, както и обучения, където можете да получите повече информация.
  2. Важно е да изслушватевнимателно човека отсреща.
  3. Клиенти, които не проявяват интерес няма смисъл да бъдат пришпорвани. Когато са готови те сами ще Ви потърсят.

 

Повече информация можете да намерите <<тук>>.

 

Представяне на услуги чрез директна поща.

 

Това е най-евтиният начин за комуникация с Вашите потенциални клиенти.

Предлаганите фирмени каталози съдържат електронните адреси на фирмите, които са обявили такива.

Важно е да знаете, че ако клиента предварително не е заявил желание за получаване на този мейл, това е непоискано търговско съобщение според закона за електронната търговия. В такъв случай е необходимо в началото или в краят на писмото да добавите текст от типа:

 

“Това е непоискано търговско съобщение според закона за електронната търговия. Ако не желаете да получавате повече електронни съобщения от нас, моля отговорете на този e-mail като в полето “subject” напишете “unsubscribe“.

По този начин ще дадете възможност на тези, които на желаят за получават съобщения от Вас да бъдат отделени от списъка с потенциални клиенти.
Вече съществува електронен регистър на юридическите адреси, които не желаята да получават непоискани търговски съобщения. За повече информация трябва да се обърнете към Комисията за защита на потребителите.

 

Ако всичко това Ви се струва трудно или нямате време и възможност  ние можем да изпращаме електронни съобщения до голям брой потребители от Ваше име. Повече информация можете да намерите  <<тук>>.

 

Представяне на услуги на директна среща.

 

Най-силно въздействие има директната среща лице в лице.

Тук е важно да познавате основните правила за водене на бизнес разговори, както и да познавате езика на тялото.

 

Препоръчваме Ви да спазвате следната последователност:

 

  1. Телефонно обаждане ( за да откриете подходящия човек за контакт );
  2. Изпращане на e-mail;
  3. Телефонно обаждане – организиране на среща;
  4. Среща с клиента.

 

Повече информация можете да намерите <<тук>>.

 

Един готов списък с потенциални клиенти ще Ви спести доста време и усилия.